Obec

Obec Uhlířov se rozkládá asi 7 km jihozápadně od Opavy v oblasti mírně zvlněné Opavské pahorkatiny v nadmořské výšce 298 m. Celková katastrální výměra činí 374 ha. Obcí prochází silnice II. třídy, kterou využívá většina ekonomicky aktivních obyvatel. Zastupitelstvo obce má 7 členů.

První písemná zmínka o Uhlířovu pochází z roku 1389, kdy byla ves lénem olomouckého biskupství. Název vsi je s největší pravděpodobností odvozen od uhlířů, kteří zde vyráběli dřevěné uhlí.

V obci je bohatý kulturní a společenský život. O jeho náplň se starají místní spolky a kulturní komise. Dodržují se lidové tradice a zvyky jako masopust, kácení máje spojené s vystoupením ochotníků, velikonoční tradice. V adventním čase mohou občané navštívit koncerty, pro děti je připravena Mikulášská nadílka. Tradiční malířská soutěž přitahuje každoročně velké množství malých malířů. V roce 2003 byl založen klub důchodců.

Obec Uhlířov je držitelem dvou stuh v soutěži Vesnice roku. Zlatou stuhu jsme obdrželi v regionálním kole v roce 1996 a bílou stuhu v roce 2003 za práci s mládeží.

Dopravní obslužnost autobusem - pravidelnými linkami TQM autem - několik minut jízdy od Opavy, bezproblémová vzdálenost pro každodenní dojížděníCHKO Hvozdnice

Mikroregion Hvozdnice www.mikroregionhvozdnice.cz

Obce mikroregionu Hvozdnice leží v malebné krajině vlnité plošiny Nízkého Jeseníku, kde velkou roli sehrává zemědělství s obilnářsko-bramborářským charakterem agrární produkce. V kopcovité krajině se střídají rozsáhlé lesy s barevnými plochami polí, zrcadlí se toky říček, rybníky a vodní nádrže a všechno oživují siluety vesnických kostelů a kaplí. Nachází se zde také chráněná krajinná oblast s naučnou stezkou Hvozdnice, přírodní památka Otická sopka, prameny uhličité kyselky a břidlicové lomy, což svědčí o tom, že je to krajina do značné míry původní a čistá. To spolu s množstvím historických památek a staveb lidové architektury vytváří ideální podmínky pro turistiku, odpočinek a rekreaci.Statistické údaje:

Kraj Moravskoslezský
Okres Opava
ZUJ 568341
ID obce hub75y
Katastrální výměra 3 ha
Počet obyvatel 350
Pošta ne
Základní škola ne
Potraviny, smíšené zboží ano
Mateřská škola ano
Zdravotnické zařízení ne
Policie ne
Kanalizace (ČOV) ano
Vodovod ano
Plynofikace ano

Více na www.uhlirov.cz !VizualizaceObec a okolí

Kontakt:

Pavel Kostřica


777 740 938
pavel@zaalex.cz

Firma:

Zaalex, s.r.o.


K Rybníčkům 9, Otice
CZ47666978

Vizualizace:

777 740 998
info@bydleni3d.cz

www.bydleni3d.cz