Čechova 43

Kontakt

Moderní bydlení v centru

Bývalý správní objekt v Čechově ulici čekají velké změny. Dlouhodobě nevyužívaný dům přetvoříme v moderní bydlení s celou škálou velikostí bytů.

Přístup architektky Ing. arch. Zuzany Stanjurové je patrný na první pohled. Snaží se co nejvíce zachovat z původního tvarosloví a detailů objektu, k němuž má velký respekt. Hmotu se rozhodla rozšířít soudobě pojatou nadstavbou s velkými a vzdušnými terasami.

V Přerově vidíme velký potenciál. Je to město, které bude v blízké budoucnosti růst. Proto zde chceme investovat do rozvoje bydlení a služeb.

Společnost Zaalex s.r.o. má dlouhou tradici v přípravě různorodých projektů a přináší lidem možnost kvalitního bydlení.

Na tomto projektu jsme spolupracovali s firmou ST development s.r.o., podrobnější detaily o projektu naleznete na odkazu stdevelopment.cz/rezidence-cechova.

Vizualizace

Současný stav